Tax Ledger

Rozliczaj dochód z kryptowalut w prosty sposób

app

Regulamin

Korzystanie z zasobów dostępnych w aplikacji Tax Ledger, wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

Klucze używane do dostępu do API giełd są szyfrowane i przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za środki przelane na błędny adres.

Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z dostępu do serwerów giełd z których pobieramy transakcje.

Użytkownik który opłacając subskrypcję przelał za dużo lub za mało środków powinien skontaktować się z nami pod adresem kontakt@tax-ledger.com w celu odesłania środków.

Niektóre giełdy mają limit dziennych ilości zapytań dla danego konta, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za blokady związane z tym ograniczeniem.

Używasz aplikacji Tax Ledger na swoją odpowiedzialność. W całym zakresie prawnym. Tax Ledger wraz z wszystkimi współpracownikami oraz pełnomocnikami zrzekają się wszelkich gwarancji w związku z aplikacją oraz jej użytkowaniem. Tax Ledger nie udziela gwarancji oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie:
błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości, szkody osobistej czy straty mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszej aplikacji, przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych i/lub informacji finansowych w nim zawartych, przerwy lub zaprzestanie świadczenia usług do lub od naszej aplikacji.

Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w aplikacji Tax Ledger, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Tax Ledger. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez Tax Ledger takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł.

Tax Ledger zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania aplikacji.

Używanie aplikacji Tax Ledger od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Kontakt

Tax Ledger Stanisław Barański
NIP: 5892024218
REGON: 364342810
e-mail:kontakt@tax-ledger.com